O nás | H2Tech

O nás

Spoločníci H2Tech sú dlhodobí partneri vo firmách vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov, združených v SynCo Group. V roku 2015 boli zakladateľmi NVAS-Národnej vodíkovej asociácie Slovenska, ktorej aktivity rozšírili na národnej aj medzinárodnej úrovni. NVAS sa stala lídrom v propagácii vodíkových technológii na Slovensku a dôležitým článkom v presadzovaní výroby čístého vodíka a jeho implementácii v priemysle a dopravnej infraštruktúre.

Spoločnosť H2 Tech s.r.o. preberie úlohu systémového integrátora vodíkových technológií v praktickom využití.


Kontakt

H2 Tech s.r.o.
Račianska 30/A, 831 02 Bratislava
Slovenská republika

Zobraziť mapu
 

TELEFóN:  +421 905 989 059
E-MAIL:  info@h2-tech.eu