Čo ponúkame | H2Tech

Čo ponúkame

Systémový integrátor vodíkových technológií

H2Tech s.r.o.,  ako systémový integrátor zabezpečuje implementáciu zeleného energetického zdroja H2 v modernej dopravnej infraštruktúre Slovenska, ako aj v priemysle a komunálnom prostredí, napríklad na ohrev domov, či v mobilných spalovniach komunálneho odpadu.

Naša ponuka pozostáva:

  • Z expertno poradenskej činnosti
  • z dodávok prvotriednych technologických celkov špičkových svetových výrobcov
  • z vedecko-výskumnej činnosti v oblasti vodíkových technológií
  • z podpory prípravy legislatívneho prostredia, noriem a predpisov pre široké využitie H2 ako energetického média

Kontakt

H2 Tech s.r.o.
Račianska 30/A, 831 02 Bratislava
Slovenská republika

Zobraziť mapu
 

TELEFóN:  +421 905 989 059
E-MAIL:  info@h2-tech.eu