H2Tech

e-
O2
H2
H2O
Systémový integrátor
Spin off NVAS

Vodík
energonosič
budúcnosti

Spoločnosť H2Tech združujúca odborníkov v oblasti širokého využitia vodíka svojou činnosťou podporuje čo najrýchlejšie a najefektívnejšie využívanie čistého vodíka v celom vodíkovom hodnotovom reťazci od výroby, distribúcie až po konečnú spotrebu čistého vodíka v priemysle, doprave a viacerých sférach komunálneho života. Záujemcom o vodíkové zámery na mieru zostaví projekt, zabezpečí potrebné povolenia na výstavbu, realizuje samotnú výstavbu a zabezpečí prevádzku ich vodíkovej technológie.

výroba
vodíka

Výroba
čistého vodíka

Máte záujem vyrábať vodíka z OZE? Potrebujete navrhnúť navhodnejší mix OZE pre výrobu vodíka? Aký typ elektrolyzéra použiť a ako ho doplniť o optimálne skladovanie vodíka v CH2, LH2, LOHC, Metalhydrid? Nechajte si poradiť.

Infraštruktúra

Dodávka
vodíka

Potrebujete si zabezpečiť dostatočnú a spoľahlivú dodávku vodíka pre vaše aplikácie? Alebo mienite vyrábať vodík priamo pri mieste spotreby? Plánujete verejnú alebo vlastnú súkromnú čerpaciu stanicu na vodík? Tieto a ďalšie otázky Vám bude klásť tím expertov H2 Tech, aby Váš projekt mohol uzrieť svetlo sveta a naplniť Vaše očakávania.

Bezemisná
doprava

Vodíkové regionálne vlaky sa už začínajú objavovať na európskych železniciach. Vlastnosti ako ekologický a tichý pohon, rekuperácia brzdnej energie a investične výhodnejšie riešenie než elektrifikácia nadzemným vedením ich predurčujú na nasadenie na doposiaľ neelektrifikované trate Slovenska. Centrá väčších miest sa stanú onedlho zelenými zónami bez prístupu vozidiel so spaľovacími motormi. Tichý a bezemisný spôsob odvozu odpadu ocenia čoskoro aj prvé slovenské mestá. Autobusová doprava je jedným z popredných adeptov na vodíkový pohon. Dostatočná celodenná kapacita energie vo vodíku zabezpečí prevádzku mestských autobusov aj v kopcovitom teréne či počas mrazivej zimy. Ak plánujete zmeniť Váš vozový park za ekologický s vodíkovým pohonom sme otvorení konzultácii a pripravení pripraviť pre Vás projekt, formulovať parametre výberového konania, zaškolenie a servis pre Vašu budúcu flotilu autobusov, nákladných vozidiel, či komunálnej techniky.

zelené riešenia

Priemysel
a energetika

Myslíte na budúce vysoké ceny CO2 a pripravujte sa na prechod Vašej energetickej a surovinovej základne za bezemisnú? Obnoviteľný vodík môže byť riešením. Potrebujete základné poradenstvo? Dohodnite si termín s našimi expertmi a znížte firemné riziko pri prechode na nízkouhlíkové zdroje.

Čistý vodík nahradí v roku 2050 podstatnú časť zemného plynu v tepelnej energetike, vysokoteplotných energetických procesoch v cementárenskom a sklárskom priemysle. Fosílne palivá sa prestanú používať pri výrobu čpavku a ocele. Myslite na svoju budúcnosť a začnite diskutovať o prvých demonštračných projektoch premeny Vašej firmy, inštitúcie či domácnosti na uhlíkovo neutrálnu.    

Kontakt

H2 Tech s.r.o.
Račianska 30/A, 831 02 Bratislava
Slovenská republika

Zobraziť mapu
 

TELEFóN:  +421 905 989 059
E-MAIL:  info@h2-tech.eu